Politechnika kształci i podejmuje zadania naukowo badawcze w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych i biologicznych